Privacy policy

Cashback.knaek.nl neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Om jouw privacy te waarborgen, handelt Cashback.knaek.nl altijd in overeenstemming met de wet bescherming persoonsgegevens. Op deze pagina staat het Privacy Statement van Cashback.knaek.nl. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. De met hoofdletters geschreven woorden in dit Privacy Statement zijn gedefinieerd in Gebruikersvoorwaarden.

Wie zit er achter Cashback.knaek.nl?

Cashback.knaek.nl is een gratis online dienst die je de mogelijkheid biedt om een Profiel aan te maken waarna je voor kortingen en acties bij één van de vele aangesloten webshops van Partners in aanmerking komt. Na het doen van een Aankoop bij zo’n Partner kun je Credits ontvangen, welke je via het Profiel in Euro’s kan omzetten en naar je eigen bankrekening of PayPal-account kunt laten overmaken.
Cashback.knaek.nl is onderdeel van de besloten vennootschap Affiliate Marketing Group B.V., kantoorhoudende te (1054WH) Amsterdam, aan de Wilhelminastraat 12 en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 64317919; Bereikbaar via de contactpagina van Cashback.knaek.nl.

Welke informatie wordt door Cashback.knaek.nl verzameld en verwerkt?

Profiel

Om Credits te kunnen verdienen moet je een persoonlijk Profiel aanmaken. Wanneer je zelf een dergelijk Profiel creëert, wordt aan je gevraagd bepaalde informatie over jezelf in te vullen. Daarbij wordt je gevraagd om een geldig e-mailadres en een loginnaam te verstrekken.
De inhoud van jouw Profiel is niet zichtbaar voor andere Gebruikers of Bezoekers. Als je een Review van één van onze Partners plaatst, kunnen andere Gebruikers slechts jouw gebruikersnaam zien.

Betalingsgegevens

Op het moment dat je minimaal €1,- aan Credits hebt verzameld door Aankopen te doen, kun je deze door Cashback.knaek.nl laten uitkeren. Op dat moment vragen wij je om jouw betalingsgegevens aan ons door te geven, zodat wij deze betaling zo snel mogelijk kunnen uitvoeren. In dat kader zullen we je vragen om je volledige naam, adres- en bankgegevens. Deze gegevens zullen we nooit voor een ander doel gebruiken dan het overmaken van de korting die jij bij ons hebt verdiend.

Automatisch gegenereerde informatie

Om Cashback.knaek.nl optimaal te kunnen laten werken (bijvoorbeeld om pagina's goed te kunnen weergeven en om de Dienst te beveiligen) heeft Cashback.knaek.nl bepaalde informatie nodig. Cashback.knaek.nl verzamelt daarom automatisch gegenereerde informatie over je surfgedrag tijdens jouw gebruik van Cashback.knaek.nl. Deze informatie bestaat uit je IP-adres (nummer van je computer dat het mogelijk maakt jouw computer te herkennen), het type browser (computerprogramma om internetpagina's mee te kunnen bekijken), het computersysteem dat je gebruikt, en de pagina's die je op de Website bezoekt.
Voor zover Cashback.knaek.nl deze informatie gebruikt, is die altijd geanonimiseerd.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Cashback.knaek.nl ze?

Voor de correcte werking van de Dienst van Cashback.knaek.nl is het gebruik van cookies essentieel. Door gebruik van Cashback.knaek.nl kunnen zulke cookies op jouw randapparatuur worden geplaatst, en kan toegang tot die cookies worden verkregen. Cookies zijn kleine stukjes (tekst) informatie die een server naar de browser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Firefox) stuurt met de bedoeling dat de browser deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server terug zal sturen. Cookies van Cashback.knaek.nl kunnen je randapparatuur of de bestanden daarop niet beschadigen.

De volgende typen cookies kunnen door jouw gebruik van de Dienst op jouw randapparatuur geïnstalleerd worden:

Cookies van Cashback.knaek.nl

Cashback.knaek.nl plaatst in de eerste plaats zelf functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om de Dienst op een gebruiksvriendelijke wijze te kunnen leveren. Zo zorgen functionele cookies ervoor dat je na het inloggen op de website niet op elke pagina opnieuw hoeft in te loggen en onthouden deze functionele cookies de op de website ingevulde (bestel)formulieren.
Naast functionele cookies plaatst Cashback.knaek.nl cookies die slechts een beperkte tijd op jouw randapparatuur worden opgeslagen. Zodra je de webbrowser sluit, worden deze cookies automatisch verwijderd. Deze zogenaamde sessie cookies worden gebruikt om jouw surfgedrag op de website tijdens een bepaald bezoek in kaart te brengen. Cashback.knaek.nl kan met behulp van deze gegevens de website aanpassen aan de behoeftes van de bezoekers.

Ook plaatst Cashback.knaek.nl cookies die voor een langere periode op jouw randapparatuur blijven staan. Aan de hand van deze zogenaamde permanente cookies wordt jouw randapparatuur bij een volgend bezoek aan de website herkend. Deze cookies bieden Cashback.knaek.nl de mogelijkheid om je de website te tonen die specifiek aan jouw voorkeuren is aangepast. Doordat jouw voorkeuren reeds zijn ingesteld, bespaar je bij een nieuw bezoek aan de website tijd en is het gebruik daarvan aangenamer.
Daarnaast gebruikt Cashback.knaek.nl permanente cookies om jouw surfgedrag te volgen. Met behulp van deze zogenaamde tracking cookies registreert Cashback.knaek.nl jouw surfgedrag op de Website om op basis daarvan specifiek op jouw gerichte aanbiedingen te kunnen doen. Ook is het mogelijk dat door middel van tracking cookies wordt bijgehouden welke andere websites je naast deze Website bezoekt.

Cookies van derde partijen

Buiten de cookies die Cashback.knaek.nl zelf plaatst, worden er via de website ook cookies van derde partijen geplaatst op jouw randapparatuur. Deze paragraaf heeft betrekking op deze zogenaamde third party cookies. Cashback.knaek.nl heeft geen controle of zeggenschap over het gebruik van deze cookies en/of het gebruik dat de derde partijen maken van de door middel van de cookies verzamelde informatie. Cashback.knaek.nl biedt alleen het platform dat het plaatsen van deze third party cookies mogelijk maakt. Cashback.knaek.nl wijst erop dat op het gebruik van de verzamelde gegevens nadere voorwaarden van de derde partijen van toepassing kunnen zijn. Hieronder wordt aangegeven welke soorten third party cookies via de Website worden geplaatst.

Affiliate cookies

Om in aanmerking te komen voor Credits die op jouw Profiel worden gestort, is het essentieel dat de Partner waar je jouw Aankoop doet kan zien dat je via onze Website op de website van deze Partner terecht bent gekomen. Om deze informatie aan de partner te verstrekken wordt de informatie uit zogenaamde affiliate cookies gebruikt. Dergelijke cookies verwijzen slechts naar de informatie van Cashback.knaek.nl, waardoor de Partner kan zien dat je van onze Website afkomstig bent. Slechts als er na het doen van een Aankoop dergelijke affiliate cookies in jouw browser worden aangetroffen, kom je in aanmerking voor het verkrijgen van Credits.

Verwijderen cookies

Je kunt je browser zo instellen dat geïnstalleerde cookies worden verwijderd en dat je tijdens je volgende gebruik van Cashback.knaek.nl geen cookies ontvangt. In dat geval kun je echter niet van alle mogelijkheden van Cashback.knaek.nl gebruik maken. Zo kun je geen Credits verzamelen indien je de installatie van affiliate cookies verhindert. Daarnaast kan het zo zijn dat je geen toegang hebt tot (onderdelen van) Cashback.knaek.nl. Om meer over deze functies te weten te komen, kun je het beste je browser instructies of de Help functie van je browser raadplegen.
Als je gebruik wilt maken van cookies, zorg er dan voor dat je uitlogt indien je een openbare computer verlaat. Houd ook je wachtwoord geheim om te voorkomen dat anderen, zonder jouw toestemming, gebruik maken van jouw Profiel.

Voor welke doeleinden zal Cashback.knaek.nl informatie over jou gebruiken?

Doeleinden

Cashback.knaek.nl zal informatie over jou voor de volgende doeleinden gebruiken:
Om jouw gebruik van de Dienst mogelijk te maken, namelijk het aanmaken van een Profiel en het verdienen van Credits;
Om betalingen aan jou mogelijk te maken;
Om je informatie toe te zenden omtrent de eigen diensten van Cashback.knaek.nl;
Om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen;
Om de Website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren;
Om informatie over jou te verstrekken aan derden indien je daartoe toestemming hebt gegeven of op basis van wet- en/of regelgeving;
Cashback.knaek.nl wil je op de hoogte houden van de ontwikkeling van haar Dienst. Indien er bijvoorbeeld een uitbreiding komt of er sprake is van een update zal Cashback.knaek.nl dat daarom aan jou laten weten. Ook kan Cashback.knaek.nl je op de hoogte houden van acties die door haar zijn en/of worden georganiseerd.
Een mogelijkheid je af te melden voor onze e-mails is in elke e-mail die door Cashback.knaek.nl aan jou wordt gestuurd opgenomen.

Gebruik door derden

Zonder jouw expliciete toestemming zal Cashback.knaek.nl jouw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van aanbiedingen).
Cashback.knaek.nl kan jouw gegevens wel verstrekken aan derden voorzover je zelf uitdrukkelijk met betrekking tot een bepaalde derde aangegeven hebt dat je daarvoor toestemming geeft en/of voorzover deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde je IP-adres). Ten slotte kan Cashback.knaek.nl jouw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

De Website kan hyperlinks bevatten waarmee je de Website van Cashback.knaek.nl verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Cashback.knaek.nl heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze diensten en/of websites van derden een ander privacy statement en/of voorwaarden van toepassing is/zijn. Dit privacy statement van Cashback.knaek.nl heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de Dienst zijn verkregen. Cashback.knaek.nl accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

Op welke wijze beschermt Cashback.knaek.nl jouw persoonlijke informatie?
Cashback.knaek.nl zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw (persoons-)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Kennisneming en verbetering van jouw gegevens inzien
Je kunt je eigen (persoons-)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in jouw Profiel. Als je wilt weten welke gegevens Cashback.knaek.nl over je heeft vastgelegd of als je gegevens wilt wijzigen die je niet in je Profiel kan veranderen, dan vind je meer informatie op de Website. Cashback.knaek.nl zal zich inspannen de gevraagde informatie binnen 4 weken aan je te doen toekomen.

Wijzigen, blokkeren en verwijderen
Het volledig verwijderen van je Profiel of Content is alleen mogelijk door een e-mail te sturen via de Website met vermelding van het e-mailadres wat bij het betreffende Profiel hoort. Het Cashback.knaek.nl team neemt dan binnen 5 werkdagen contact met je op om te verifiëren of je daadwerkelijk jouw Profiel wil verwijderen.
Wanneer je je Profiel verwijdert, zal Cashback.knaek.nl alle Content ontoegankelijk maken voor andere Gebruikers en Bezoekers. Voor zover Cashback.knaek.nl beschikt over andere informatie over jou (niet zijnde Content), wordt deze informatie vernietigd of geanonimiseerd.

Mogen minderjarigen gebruik maken van Cashback.knaek.nl?

Als je nog geen zestien (16) jaar oud bent, dan moet je toestemming hebben van je ouders of voogd voordat je een Profiel aanmaakt. Door deze Privacy Statement te accepteren, garandeer je dat je zestien (16) jaar of ouder bent of toestemming van je ouders/voogd hebt om een Profiel aan te maken.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de Website en/of via berichtgeving aan jou.

Vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement dan kun je een e-mail sturen aan cashback@knaek.nl